ВГИК

ВГИК
ВГИК, види Све руски државни институт за кинематографију. С. А. Герасимова. ( види АЛЛ-РУССКИ ДРЖАВНИ ИНСТИТУТ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈУ) Енциклопедија кина. 2010.

ВГИК, види Све руски државни институт за кинематографију. С. А. Герасимова. ( види АЛЛ-РУССКИ ДРЖАВНИ ИНСТИТУТ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈУ)

Енциклопедија кина. 2010.