ТРИ ПРИЧА О

ТРИ ПРИЧА О
"ТРИ ПРИЧЕ О ...", Естонија, 1999, боја. , 88 мин. Алманац. Три модерна тумачења класичних предмета, различите теме греха, љубави и дужности. - "Месец" режисера Ервина Оунапуа; - "Тристан и Исолде" режија Асколд Саулитис; - режисер "Аида" Пиатер Симм Продуцент: Гатис Упмалис. Енциклопедија кинематографије.

"ТРИ ПРИЧЕ О ...", Естонија, 1999, боја. , 88 мин.
Алманац.
Три модерна тумачења класичних предмета, различите теме греха, љубави и дужности. - "Месец" режисера Ервина Оунапуа; - "Тристан и Исолде" режија Асколд Саулитис; - режисер "Аида" Пиатер Симм
Продуцент: Гатис Упмалис.

Енциклопедија кинематографије. 2010.