Игор Терехов

Игор Терехов
Игор Терехов, звука. 1991 СМИЛЕ 1993 избирљива ГРООМ 1994 ХУНТ 1994 Прохиндиада-2 1996. Брусница шећера 1997. у земљи 1997 СВЕТЛАНА 1998 барикаде 1999 болдинс 2000 АСТЕРИСК драга 2000 БОЖИЋ МИСТЕРИЈА Енциклопедија филма. 2010.

Игор Терехов, звука.
1991 СМИЛЕ
1993 избирљива ГРООМ
1994 ХУНТ
1994 Прохиндиада-2
1996. Брусница шећера
1997. у земљи
1997 СВЕТЛАНА
1998 барикаде
1999 болдинс
2000 АСТЕРИСК драга
2000 БОЖИЋ МИСТЕРИЈА

Енциклопедија филма. 2010.