ДРУГА СТРАНА

ДРУГА СТРАНА
"ДРУГА СТРАНА", Русија, ПИЛОТ, 1993, боја. , 8 мин. Анимирани филм. Режија: Микхаил Алдасхин. Енциклопедија кинематографије. 2010.

"ДРУГА СТРАНА", Русија, ПИЛОТ, 1993, боја. , 8 мин.
Анимирани филм.
Режија: Микхаил Алдасхин.

Енциклопедија кинематографије. 2010.