Петар Хумениук

Петар Хумениук
Петар Хумениук, руски звук. 1988 Зелени коња ( см. Греен Хорсе!) 1988 Састав Н1 / дифракција 1992 Драги мама и тата! ... ( см. Драги мама и тата) 1992 Пипер 1993 Мали принц ( см. МАЛИ ПРИНЦ (1993)) 1996 Филм 1997 СНООП 1998 naknadno tišina ( см. ДОДАТНА тишина) 1998 Супружници ( см. вифе) 1998 тихо тихо јутро .

Петар Хумениук, руски звук.
1988 Зелени коња ( см. Греен Хорсе!)
1988 Састав Н1 / дифракција
1992 Драги мама и тата! ... ( см. Драги мама и тата)
1992 Пипер
1993 Мали принц ( см. МАЛИ ПРИНЦ (1993))
1996 Филм
1997 СНООП
1998 naknadno tišina ( см. ДОДАТНА тишина)
1998 Супружници ( см. вифе)
1998 тихо тихо јутро ...
1999 Па
2000 растанак са Москвом ( см. растанак са Москвом)

Енциклопедија филма. 2010.