Фелдман Зинови

Фелдман Зинови
ФЕЛДМАН Зиновии, композитор. 1933 ВЕЛИКИ КОМФОРЕР 1938 ГАЈИ 1940 СИБЕРИ 1942 ВОИАГЕ ОФ ТИМУР Енциклопедија кинематографије. 2010.

ФЕЛДМАН Зиновии, композитор.
1933 ВЕЛИКИ КОМФОРЕР
1938 ГАЈИ
1940 СИБЕРИ
1942 ВОИАГЕ ОФ ТИМУР

Енциклопедија кинематографије. 2010.