ДОЛЕНКО Васили

ДОЛЕНКО Васили
ДОЛЕНКО Василиј, редитељ, звучни директор. 1928 ЕЛИСО режисер 1937 АРСЕН звучни директор Енциклопедија биоскопа. 2010.

ДОЛЕНКО Василиј, редитељ, звучни директор.
1928 ЕЛИСО режисер
1937 АРСЕН звучни директор

Енциклопедија биоскопа. 2010.