АЦЦЕЛЕРАТЕД снимање

АЦЦЕЛЕРАТЕД снимање
РАПИД снимање, фотографије уз фреквенције већа од нормалне (36 рамови / с) у поређењу са нормалном фрејмова од 24 / ц. Пружа на екран заробљени привидну успоравање радњи или догађаја. Користи се да покаже процес, детаљи од којих је тешко видети на екрану. Такође се користи као једна од експресивних техника у уметничком биоскопу.

РАПИД снимање, фотографије уз фреквенције већа од нормалне (36 рамови / с) у поређењу са нормалном фрејмова од 24 / ц. Пружа на екран заробљени привидну успоравање радњи или догађаја. Користи се да покаже процес, детаљи од којих је тешко видети на екрану. Такође се користи као једна од експресивних техника у уметничком биоскопу.

Енциклопедија кинематографије. 2010.